Mint F1

Hibrid super-dulce, mediu 76-77 zile

Formează 1 – 2 știuleți uniformi

Lungimea 24-26 cm, 16-18 rînduri de boabe

Știuleți uniformi,bine formați, culoarea galben – intensă

Pentru consum proaspăt și prelucrare

IR: Et, MDMV